Начало

  Това е актуалният сайт на Българската Психиатрична Асоциация (БПА).

   

  Уважаеми колеги ,

  Както Управителния съвет на БПА вече съобщи тази година ще се проведе XXIV подред Национална конференция по Психиатрия. 

  Темата ще бъде

  "Психиатрия на 21 век - от теорията към практиката".

  Конференцията ще се състои в периода 04- 06 ноември 2016г., в хотел Интернационал / K-с Златни пясъци/.

  Ще очакваме и ще се радваме на активното участие и присъствие както на утвърдени имена на специалисти в областта на психиатрията в България , така и на млади представители от колегията. 

  Всеки , желаещ да се регистрира за участие в тазгодишната конференция  е необходимо да попълни следната форма.

   

  За да е валидна регистрацията е необходимо попълнената регистрационна форма да се изпрати на events@travelmanagement.bg


  Лица за контакт:  Димитър Тодоров и Евгени Минков

  Необходими условия за участие в XXIII  Научна конференция на БПА :

  РЕЗЮМЕТА 

  УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

  Срок за изпращане: 31 август 2016. 

  Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи (като в това число влизат заглавието и имената на авторите), шрифт Times New Roman, големина 12 pt, междуредие 1,5 pt.

  1. Да бъдат съставени на български и английски език.
  2. Да са структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материал и методи, (III.) Резултати, (IV.) Изводи. Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. 
  3. Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ. 
  4. Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
  5. Моля, подчертайте името на автора, който ще представи доклада. 
  6. За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.  

  Моля, изпращайте резюметата в електронен вид на следния адрес: 

  имейл: executivecommittee.bpabg@gmail.com

  ПУБЛИКАЦИИ

   Одобрените резюмета ще бъдат публикувани в специално издание, което ще получат всички регистрирани делегати в Конференцията. 

  ПОСТЕРНИ СЕСИИ 

  Постерът може да бъде с размери не повече от 90 см ширина и 180 см дължина. Материали за залепване ще получите на информационния деск на организаторите.

   


   

  Уважаеми колеги,

  Управителният съвет на БПА ви информира за промяна във формата на предстоящата Психиатрична конференция, организирана от Nobel Pharma.

   

  За повече информация, моля проверете тук.

   


  Уважаеми колеги, 

   
  Управителният съвет на Българска психиатрична асоциация  предлага сформиране на работни групи с цел преразглеждане и актуализация на Стандарта по Психиатрия, Детска психиатрия и Съдебна психиатрия с оглед оптимизация на предлаганите диагностично-терапевтични услуги в различните психиатрични стационарни служби в страната.
   
  Молим за вашите мнения , коментари и препоръки.
   


                                                             С  уважение :           доц. Христо Кожухаров
                                Председател на УС на БПА

   


    

  Psych Conference

   

   


   

  Уважаеми колеги,

  Имам честта и удоволствието да ви уведомя за издаването на първия брой на научното списание на Българската психиатрична асоциация.

  Предназначението на научното списание на Българската Психиатрична Асоциация е в следните направления:

  1. Да осигури възможност за публикуване на научна продукция на автори от академичните звена и от психиатрични служби в практическата психиатрична помощ.
  2. Да подпомага обучението и придобиването на познания в областта на психиатричната теория и практика и квалификацията на кадрите.
  3. Да съдейства за разширяване полето на дейност и укрепване престижа на Българската Психиатрична асоциация и за укрепване на позициите и престижа на психиатричните професионалисти в кръга на медицинската общност у нас.

  Наименованието на списанието ще бъде: „Българско списание за психиатрия"/ Bulgarian Journal of Psychiatry.

  За продължителен период от време Психиатричната асоциация бе една от малкото медицински общности, нямащи собствено списание.

  Надявам се и искрено вярвам,че новото психиатрично списание ще може да запълни тази празнота и да изпълни амбициозните цели, които си поставяме.

  Като председател на БПА и от името на Управителния съвет искам да пожелая успех на главния редактор д-р Тодор Толев и на целия екип на списанието.

  • С уважение : Доц.Христо Кожухаров
   Председател на БПА


  Уважаеми колеги,

  От името на Българска Хънтингтън Асоциация имам удоволствието да Ви съобщя за провеждане на първия по рода си обучителен семинар за професионалисти в областта на редките болести и по-специално, за Болестта на Хънтингтън /Хорея на Хънтингтън/. Лектори в семинара ще бъдат специалисти и учени от световна величина като  Prof. Dr. Bernhard Landwehrmeyer(Германия), Prof. Christine Verellen - Dumoulin  (Белгия), Dr. Dirk Liessens (Белгия),  Juliana Bronzova, MD, DSc (Холандия) иProf. Dr. Jean-Marc Burgunder, (Швейцария). 

  Събитието ще се проведе на 21-22 май, в гр. София.Предоставяме официалната  програма за семинара и допълнителна информация за лекторите.Участието на специалисти психиатри във форума ще бъде напълно безплатно. 

  Програма на събитието.

  За контакти: info@huntington.bg